Názory pacientů

13.11.2023

13.11.2023, Bohuslav V. (pacient v RÚ Hrabyně)

Chci touto cestou poděkovat odd. L5 pod vedením p. primáře MUDr. Jiřího K., všem zdravotním sestrám i ostatním na tomto oddělení za profesionální, obětavý, usměvavý…

24.10.2023

20.10.2023, Aleš N. (bývalý pacient v RÚ Chuchelná)

Můj rehabilitační pobyt v RÚ Chuchelná byl nad moje očekávání. Průběh rehabilitací byl pro pacienta srozumitelně naplánovaný a rehabilitace probíhaly příjemně s pomocí velmi ochotných a příjemných…

13.6.2023

6.6.2023, Marie R. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lékařům a rehabilitačním pracovníkům, kteří se o mě starali po celou dobu rekonvalescence po operaci kyčelního kloubu. Děkuji jim především za jejich…

13.6.2023

16.5.2023, Vladimír O. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Dovoluji si tímto vyjádřit poděkování, obdiv a úctu celému zdravotnickému personálu oddělení L3, počínaje panem primářem, paní doktorkou, paní staniční, zdravotními sestrami, ošetřovatelkami, ošetřovateli až…