KRANIOPROGRAM

V RÚ Hrabyně byl zahájen komplexní intenzivní rehabilitační program u pacientů se získaným poškozením mozku. Cílem našeho programu je co nejlepší funkční zlepšení a maximální resocializace pacienta.

Indikační kritéria pro přijetí pacientů se získaným poškozením mozku

do kranioprogramu v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni

– Získané poškození mozku – stavy po cévních mozkových příhodách, kraniotraumatech,..

– Věk od 18 let, horní hranice optimálně do 75 let (důležitá je schopnost zvládnout intenzivní rehabilitační program)

– Nejdéle jeden měsíc od ukončení  akutní zdravotní péče poskytované v:

Centrech vysoce specializované cerebrovaskulární péče a v

Centrech vysoce specializované péče o pacienty s iktem

anebo na pracovištích poskytujících navazující akutní rehabilitaci po iktu

– Nejdéle jeden měsíc od ukončení akutní hospitalizace v případě traumatického postižení

mozku

– Pacient v kompenzovaném stavu, schopen absolvovat intenzivní rehabilitaci po dobu

alespoň 4 hodin denně (kompenzován po interní stránce, bez probíhající infekce, bez

poškození kůže, bez tracheostomie)

– Pacient schopen aktivně spolupracovat v rámci komplexního rhb programu v rozsahu

alespoň 4 hodin denně

– Pacient schopen profitovat alespoň ze dvou z uvedených rehabilitačních odborností

(fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, psychologie)

– Spolupracující rodina s předpokladem převzetí pacienta do domácí péče po ukončení

hospitalizace v našem zařízení

– Maximální délka rehabilitačního pobytu v tomto program je 12 týdnů

– Tento program je hrazen ZP (s výjimkou ZP 201). Podmínkou je schválení návrhu na léčbu revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny

V případě zájmu o zařazení pacienta do kranioprogramu v RÚ Hrabyně prosím kontaktujte:

Prim. MUDr. Jiří Knap

Mail: jiri.knap@ruhrabyne.cz

MUDr. Daniela Bochňáková

Mail: daniela.bochnakova@ruhrabyne.cz

Návrhy je možné posílat zabezpečenou elektronickou cestou přes stránku www.drsejf.cz.  Tento způsob umožňuje bezpečně zasílat jakékoli dokumenty (jpg, png, pdf, doc…).

Pro bližší informace se obraťte na našeho IT specialistu: David Fojtík, tel.: 770136068.