Psychologická péče

Komplexní psychologická péče je v Rehabilitačním ústavu Hrabyně k dispozici všem hospitalizovaným pacientům a jejich blízkým. Jejím cílem je pomoc pacientům v těžké životní situaci. Samozřejmostí je zcela individuální přístup, který respektuje jedinečné potřeby každého klienta, a úzká spolupráce s ostatními rehabilitačními odborníky.

Poskytovaná individuální psychoterapeutická péče pomáhá zvládat nepříjemné stavy, jež často doprovázejí tělesná omezení. Nejčastěji se jedná o úzkostně-depresivní ladění, poruchy spánku, bolesti nebo potíže v mezilidských vztazích. K léčbě těchto psychických problémů je přistupováno dle nejmodernějších ověřených poznatků v oblasti psychologie. Využívá se zejména specifických metod psychoterapie, také relaxační techniky, hypnóza, imaginace a mnoho dalších. Všechny metody jsou pečlivě voleny podle potřeb konkrétního pacienta.

Nedílnou součástí psychologické práce je neuropsychologické vyšetření kognitivních funkcí (paměť, pozornost, percepce a další). Toto vyšetření je velmi důležité především u pacientů po kraniotraumatech (lebečních poraněních), cévních mozkových příhodách a jiných neurologických postižení. Na základě vyšetření je sestaven plán rehabilitace zhoršených kognitivních funkcí. Cílem této léčby je nejlepší možná obnova těchto funkcí. Pro pacienta má tato rehabilitace často zásadní vliv na jeho současnou i budoucí kvalitu života.