Sociální péče

Pečlivá a individuální sociální péče je pro řadu klientů rehabilitačního ústavu základním kamenem nového života. V Hrabyni i Chuchelné proto působí specializovaní pracovníci, kteří pacientům pomáhají se zajištěním všech příspěvků, dávek, doporučení a různých formálních dokumentů a žádostí včetně plných mocí v případech, kdy pacient například nemůže mluvit nebo se podepsat.

Díky spolupráci se specializovanou advokátní kanceláří se klientům dostává i odborné metodické a poradenské činnosti při řešení náhrad škody na zdraví (je ovšem nezbytné mít u sebe potřebné policejní protokoly a pojistné smlouvy).

Stranou nezůstává ani řešení bytových otázek, ať už jde o výměnu bytu, ale třeba i instalaci plošin pro vozíčkáře nebo zajištění následné ošetřovatelské péče. Sociální pracovníci vyřizují také žádosti o kompenzační pomůcky, které jsou schválené revizními lékaři.

Pro účinnou pomoc je nutná spolupráce rodiny. Spolu s nejbližším příbuzným jsou sociální šetření a řešení konzultována.