Specializace

Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné má dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti s léčbou pacientů s postižením pohybového a nervového systému. Pro své komplexní služby, odborný personál, špičkové vybavení a atraktivní klidnou, přesto dobře dostupnou lokalitu je ústav vyhledáván nejen klienty z regionu, ale celé České republiky.

Terapie je založena na týmové spolupráci lékařů, ergoterapeutů a fyzioterapeutů, psychologa a logopeda při zachování zcela individuálního přístupu ke každému pacientovi a spolupráci s lékaři dalších specializací jako traumatologie, ortopedie, neurologie nebo neurochirurgie.

V rehabilitačním ústavu Hrabyně se nachází spinální rehabilitační jednotka se 30 lůžky, která je součástí celostátní sítě komplexní rehabilitační péče o pacienty s čerstvým míšním postižením. Zařízení je zaměřeno na péči pro dospělé (pracoviště v Chuchelné také pro děti u ambulantní péče) s následujícími indikacemi:

 • Neurologická onemocnění:
  • cévní onemocnění mozku
  • kraniocerebrální poranění
  • stavy po zánětlivých onemocněních centrálního a periferního nervového systému
  • parézy periferních nervů a polyneuropatie
  • postpoliomyelitický syndrom
  • neurodegenerativní onemocnění
  • roztroušená skleróza
  • svalová onemocnění
 • Nemoci pohybového ústrojí:
  • funkční poruchy páteře, svalová nerovnováha
  • vertebrogenní algické syndromy páteře, diskopatie
  • stavy po operacích páteře a meziobratlových plotének
  • degenerativní onemocnění kloubů
  • stavy po kloubních náhradách
  • stavy po traumatech, polytraumatech (svalů, šlach, kostí, kloubů)
  • vrozené vývojové vady, deformity páteře (skoliózy)
  • revmatická onemocnění
  • stavy po amputacích s možností oprotézování a výukou používání protézy pro horní i dolní končetiny