Výzvy k podání nabídek

Dokumentace výběrových řízení dle Zákona o veřejných zakázkách uveřejňuje RÚ Hrabyně na svém profilu zadavatele na adrese:

www.tenderarena.cz

V případě jakýchkoliv technických i jiných nejasností se prosím obraťte na náš e-mail marketa.janoskova@ruhrabyne.cz

Výzvy:

Všechny výzvy