Logopedická péče

Logopedickou péči využívají zejména klienti, které zasáhla rozsáhlejší onemocnění například po cévní mozkové příhodě, následkem traumat mozku nebo jiných neurologických onemocnění. Terapie je zaměřena na obnovení narušených komunikačních schopností a odstranění poruch jako:

  • Afázie (získaná porucha porozumění a produkce řeči)
  • Dysartrie (porucha motorické realizace řeči)
  • Dysfagie (porucha polykání)
  • Různé kognitivní poruchy

Při logopedické terapii se využívají i moderní počítačové programy, které klientům i logopedům pomáhají svou interaktivní a přístupnou formou.

Dlouhodobá spolupráce s řadou odborníků pro oblasti psychologie, ORL, foniatrie, tyflopedie a speciálních pedagogů garantuje skutečně komplexní logopedickou péči. Zároveň se jedná o dlouhodobý proces, který předpokládá také návaznou péči v místě bydliště každého pacienta.