Prohlášení o přístupnosti webových stránek RÚH

Prohlášení o přístupnosti

Rehabilitační ústav Hrabyně a Chuchelná se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., tj. zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky

  • webové stránky Rehabilitační ústav Hrabyně a Chuchelná na adrese: www.ruhrabyne.cz

Stav souladu

  • uvedené webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže;

Nepřístupný nebo nedostatečně přístupný obsah

  • některé informace jsou dostupné v jiné než v hypertextové či textové podobě. Jedná se zejména o soubory dokumentů, které jsou na webové prezentaci publikovány formou hypertextového odkazu na soubor zpravidla ve formátu *.pdf, *.jpg. Přístupnost informací v těchto souborech je podmíněna „klikem“ na daný hypertextový odkaz a užití vhodného prohlížeče daného souboru. V případě *.jpg pak zobrazení textové varianty. Více viz čl. Ostatní sdělení;

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 8.4.2020;
  • Pro vypracování prohlášení bylo použito posouzení provedené Ovanet, a.s vzhledem k požadavkům zákona č. 99/2019 Sb., a metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1;

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Rehabilitační ústav Hrabyně a Chuchelná jakožto společnost pohybující se v oblasti rehabilitací, koná maximum toho, aby její webová prezentace byla bezchybná a přístupná všem jejím uživatelům, a to na základě principu přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Přesto však najdete-li chybu nebo místo pro zlepšení přístupnosti webové prezentace, budeme rádi, když nám to oznámíte. Zároveň stojíme i o Vaši zpětnou vazbu či názor, jak upravit nebo zlepšit přístupnost webové prezentace.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím:

  • emailu: ruhrabyne@ruhrabyne.cz;
  • telefonicky: +420 553 603 262;
  • osobní návštěvy: Hrabyně č. 204, 747 67 Hrabyně 3;

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislostí s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webové prezentace kontaktujte ředitele organizace

Ostatní sdělení

  • v případě, že je pro Vás obsah a text webové prezentace obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-;
  • na webové prezentaci jsou informace taktéž nabídnuty i v podobě dokumentů ke stažení, zpravidla ve formátech *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx a *.pdf. Pro prohlížení těchto dokumentů je nezbytné stáhnout odpovídající prohlížeče, které jsou jejich tvůrci poskytovány zdarma;