Pro lékaře a odborníky

Klienti mohou být přijati do Rehabilitačního ústavu Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné na základě doporučení svého ošetřujícího či obvodního lékaře. Na něm je rozhodnutí, který konkrétní ústav zvolí, toto doporučení podléhá schválení revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny a je hrazeno dle platných právních předpisů.

Přijati nemohou být pacienti vykazující kontraindikace:

 • Známky oběhového selhání, maligní arytmie
 • Metabolický rozvrat (dekompenzovaný diabetes)
 • Tracheostomie
 • Přenosné infekční choroby, bacilonosičství
 • Zhoubné nádory s klinicky zjistitelnými známkami progrese onemocnění
 • Dekompenzovaná epilepsie s často opakujícími se záchvaty
 • Dekompenzované duševní poruchy
 • Závislost na návykových látkách
 • Neschopnost aktivní spolupráce na komplexním rehabilitačním programu pro manifestní fyzickou a psychickou involuci, pokročilý věk, nezájem pacienta o aktivní spolupráci
 • Dekubity
 • Status permanens z rehabilitačního hlediska