Navazující péče

Pobytem v rehabilitačním zařízení v Hrabyni či Chuchelné v žádném případě terapie nekončí. Ba naopak, spíše se dá říci, že začíná. Návrat člověka po úrazu či onemocnění do plnohodnotného života vyžaduje dlouhodobou péči, která z větší části závisí na ambulantních specialistech a také podpoře rodiny.

Každý propouštěný klient získá lékařskou zprávu a spolu s ní také podrobnou zprávu fyzioterapeuta a ergoterapeuta. Je-li pacient v obtížné sociální situaci, již v průběhu pobytu se mu sociální pracovníci ve spolupráci s rodinou snaží najít nejvhodnější východisko, včetně případného umístění do zařízení sociálního typu.

Vyskytují se i případy, kdy zdravotní stav klientů vyžaduje přerušení rehabilitace a přeložení do nemocniční péče. Po jejím skončení je však pacient bez průtahů přijat zpět a rehabilitace dokončena podle aktualizovaného plánu pro dosažení nejlepších výsledků.