Historie RÚ Hrabyně

Historie rehabilitačního ústavu sahá do 50. let 20. století, ve své současné podobě se dvěma pracovišti v Hrabyni a v Chuchelné pak do roku 1976, kdy se oba dříve samostatné ústavy spojily a byly schopny zajistit péči nejen pro celou oblast Moravy a Slezska, ale i Slovensko.

Zatímco v Chuchelné již rehabilitační zařízení se 65 lůžky působilo v 50. letech, právě pro jeho nedostatečnou kapacitu bylo rozhodnuto přeměnit v Hrabyni rozestavěné budovy vojenské správy využívané jako sklad stavebního materiálu na základ na svou dobu velmi moderního rehabilitačního ústavu v areálu pro handicapované.

Dostavbou hrabyňského komplexu a spuštěním provozu 18. dubna 1975 se zvýšila úroveň a dostupnost rehabilitační péče v celém Československu. Chuchelná se měla zaměřit na děti.

Do roku 1990 byl rehabilitační ústav součástí Krajského ústavu národního zdraví v Ostravě. Z rozhodnutí tehdejšího ministerstva zdravotnictví se stal nejprve samostatnou rozpočtovou a následně samostatnou příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví České republiky, což platí dodnes.