Rehabilitační péče

Základem úspěšné rehabilitační péče je individuální přístup k pacientovi. Návrh jednotlivých procedur ordinuje lékař, procedury jsou seřazeny do denního rehabilitačního plánu, který je podle potřeby a dosažených výsledků průběžně doplňován a obměňován.

Intenzivní rehabilitace probíhají od pondělí do pátku, v sobotu je program volnější. Pozitivní vliv má přidělení stálého fyzioterapeuta každému klientovi po celou dobu pobytu. Právě fyzioterapeut stanovuje podle největšího handicapu dlouhodobý a krátkodobý cíl, dílčí výsledky rehabilitace pak konzultuje s lékařem.

Pro veškeré procedury je určeno špičkové vybavení. Samozřejmostí jsou robotické a neurostimulační přístroje jako např. Lokomat, Zebris Rehawalk, Gloreha symfonia WalkAide aj, které jsou momentálně velkým trendem v rehabilitaci.

Pouze přístroje ale nestačí, hlavní zásluhu na úspěchu rehabilitace vedle vůle pacientů nesou terapeuti, kteří se neustále učí nejnovějším metodám a technikám. Naprostým základem je individuální fyzioterapie se širokou škálou technik (Vojtova reflexní terapie, Bobath koncept, ošetření dle Mojžíšové, mobilizační a měkké techniky, facilitace míčková, proprioceptivní neuromuskulární facilitace – PNF a řada dalších, cvičení na Therapi).

Z dalších individuálních terapií, které mohou klienti v závislosti na své diagnóze využít, lze zmínit například vodoléčbu (bazén, Hubbardova vana, perličková a přísadová koupel, vířivky a další), suchou masážní vanu, termoterapii (parafínové, jodové a rašelinové zábaly, celotělový solux, kryoterapie, CO2 vakuové zábaly) nebo elektroléčbu (magnetoterapie, terapie ultrazvukem a laserem, elektroterapie pro ovlivnění bolesti, svalová gymnastika, stimulace a přístrojová lymfodrenáž, cévní gymnastika), ale samozřejmě i posilovnu a mechanoterapii.

Individuální terapii doplňují skupinová cvičení podle jednotlivých diagnóz. Rehabilitační péče je rovněž úzce propojena s ergoterapií.