4.9.2023, Anastazie B. (bývalá pacientka v RÚ Chuchelná)

Chtěla bych poděkovat za krásné přijetí do zařízení Chuchelná, za kladný přístup vrchní sestry i celému kolektivu, kteří se s láskou o mě starali.