9.11.2023, Eva B. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Dovolte mi, abych Vám touto cestou vyjádřila upřímné poděkování za pozitivní a motivační přístup a současně za vysokou profesionalitu a odbornost, které se mi během mého pobytu ve Vašem rehabilitačním zařízení dostalo. (…) Každému pacientovi se u Vás věnuje odborný, vysoce profesionální a zkušený personál. Všichni Vaši zaměstnanci, ať se jedná o lékaře, fyzioterapeuty, sestry, sanitářky či pomocný personál, jsou nesmírně milí, vstřícní, ochotní, starostliví a snaží se mít osobní přístup k jednotlivým pacientům. Zvláště na oddělení L7 bylo o nás nadstandardně a důstojně postaráno. Je to skvělý tým, kde nikdo z personálu nedává znát svoje negativní emoce, nýbrž šíří kolem sebe pozitivní energii a dobrou náladu. Všichni mi po celou dobu mého pobytu a zvláště v prvních dnech po operaci nesmírně pomáhali a starali se o mě. Děkuji za vlídná a povzbudivá slova lékařky paní MUDr. Natálie S., a staniční sestry paní Bc. Pavlíny B. Jejich osobní přístup a příkladná péče celého kolektivu pod jejich vedením byla pro nás pacienty velkým potěšením. Moje poděkování a pochvala patří všem fyzioterapeutům, se kterými jsem měla možnost cvičit, především panu Mgr. Lukáši K. za profesionální a lidský přístup. Jeho rehabilitační metody mi  nesmírně pomáhaly  a denně jsem cítila, jak se můj zdravotní stav zlepšuje. Nebudu vyjmenovávat jednotlivé terapeuty, sestry, sanitářky, můj dík patří všem. V Hrabyni panuje skvělá atmosféra a pozitivní přístup ke všem pacientům. Pochopila jsem, že klíčem úspěchu v léčbě ve Vašem rehabilitačním ústavu je kvalita lékařů, sester, profesionální a lidský přístup, vlídná a povzbudivá slova. Ne nadarmo se říká, že Hrabyně patří k nejlepším rehabilitačním zařízením v ČR.

Ještě jednou Vám za vše děkuji a zůstávám s přáním všeho dobrého.