16.5.2023, Vladimír O. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Dovoluji si tímto vyjádřit poděkování, obdiv a úctu celému zdravotnickému personálu oddělení L3, počínaje panem primářem, paní doktorkou, paní staniční, zdravotními sestrami, ošetřovatelkami, ošetřovateli až po pracovnice úklidu, pro jejich vlídnost, laskavost, lidskost, starostlivost a citlivý přístup k pacientům, kteří díky tomu mnohem lépe snášejí délku hospitalizace, která se zde neměří na dny, ale na týdny a měsíce. Velký dík, úctu a obdiv si rovněž zaslouží všichni pracovníci rehabilitačního oddělení, zejména fyzioterapie a ergoterapie, kde přes fyzickou náročnost jejich práce (spíše poslání) a časově náročné tempo,  se pacient setká s vlídností a úsměvem, což je pro něj pohlazením a psychickou podporou. Důležitý, obdivuhodný a jedinečný je zde profesionální přístup při léčbě s obdivuhodnými výsledky, což je i můj případ během mé rehabilitace, zejména díky fyzioterapeutce paní Žanetě K. a ergoterapeutce paní Lence M. Mohu jen konstatovat, že jsem vděčný za možnost být klientem RÚ Hrabyně.