8.12.2023, Pavla L. (bývalá pacientka v RÚ Chuchelná)

Chtěla bych tímto poděkovat za vstřícnost celému kolektivu a za lidský přístup k pacientům. Velice si toho vážím.