16.8.2023, Jarmila B. (bývalá pacientka v RÚ Chuchelná)

Velmi si vážím všech, kteří se o mne po dobu mé hospitalizace vzorně starali. Alespoň touto cestou bych jim chtěla vyjádřit můj velký dík! Hlavně však úžasné paní doktorce Gabriele K., za její citlivý a velmi lidský přístup k pacientům. Nesmírně si jí vážím! Rovněž velké děkuji patří sestřičkám na oddělení D, kde o nás vzorně pečovaly ve dne v noci. Děkuji všem fyzioterapeutům a uklízečkám, jsou všichni moc milí, no prostě úžasní. Jsou to lidé na správném místě. Až teprve tady si člověk uvědomí, kolik síly pro nás zdravotníci vynakládají. Rehabilitační ústav Chuchelná budu všem svým známým doporučovat. Ještě jednou srdečný dík všem!