6.6.2023, Marie R. (bývalá pacientka v RÚ Hrabyně)

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lékařům a rehabilitačním pracovníkům, kteří se o mě starali po celou dobu rekonvalescence po operaci kyčelního kloubu. Děkuji jim především za jejich lidský přístup, ochotu vždycky pomoci a profesionalitu, s jakou vykonávají svoji práci. Celému Rehabilitačnímu ústavu Hrabyně přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci.