6.12.2023, Alexander S. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Dne 13. 7. 2023 jsem byl z Fakultní nemocnice Olomouc po cévní mozkové příhodě převezen do Rehabilitačního ústavu Hrabyně, kde jsem na oddělení L3 strávil téměř 3 měsíce. Rád bych Vám touto cestou poděkoval za profesionální, obětavý a lidský přístup všech zdravotníků a zaměstnanců. Při své náročné práci nikdy nezapomněli na laskavý a upřímný úsměv a pochopení pro člověka, který se z plného pracovního nasazení dostal do situace, kdy je odkázaný na pomoc druhých. Velice si vážím pracovního nasazení a profesionality všech rehabilitačních pracovníků, díky kterým již nejsem odkázán na pomoc druhých. Vím, že mě do plného uzdravení čeká ještě dlouhá cesta a pokud to bude v budoucnu možné, rád využiji možnost opakovaného rehabilitačního pobytu v Hrabyni. Byl bych rád, kdyby se Vašim obětavým pracovníkům dostalo ocenění nejen v podobě mého poděkování, ale i ze strany vedení ústavu. Přeji Vám i všem pracovníkům hodně úspěchů a spokojených pacientů.