Názory pacientů

6.12.2018

15.11.2018, Oldřich K. (pacient v RÚ Hrabyně)

Rád bych touto cestou poděkoval celému zdravotnickému personálu RÚ Hrabyně za veškerou obětavou péči, trpělivost a vlídné jednání ke všem pacientům. Zvláštní pochvalu si též…

6.12.2018

13.11.2018, Anna K. (pacientka v RÚ Hrabyně)

Zvláště bych chtěla poděkovat celému kolektivu L6A pod vedením MUDr. Olega Pidvashetského za jejich vynikající péči a vstřícný přístup k pacientům po celou dobu pobytu. Velké…

1.11.2018

31.10.2018, Václav M. (bývalý pacient v RÚ Chuchelná)

Dovolte mi tímto zdvořile poděkovat za profesionální přístup, ochotu, laskavost a vstřícnost, která se mi dostávala od zaměstnanců RÚ Chuchelná po pooperační rehabilitaci. (…) Jmenovitě chci poděkovat paní prim….