12.8.2019, Irmgard O. (bývalá pacientka v RÚ Chuchelná)

(…) Milé sestřičky! Chci Vám poděkovat za veškerou péči, kterou jste mi věnovaly, jak při denní hygieně, tak při přesunech na vozíku na léčebné procedury. Děkuji sestře S. za roztěr jizvy, měla se mnou trpělivost. Děkuji za přípravu chladicích gelových sáčků všem sestrám. Sestřičce Renatě Š. moc děkuji za profesionální přístup. Sestřičce R. za zájem naučit mě správně chodit. Někdy mi to moc nešlo. Teď to doháním. Všem sestrám děkuji, které zajišťovaly plynulý provoz u jednotlivých procedur. Zvláštní díky patří lékařkám MUDr. Janě B., MUDr. Haně B. a především paní prim. MUDr. Iloně N. za vzornou péči o pacienty. Přeji Vám do budoucna vzorné pacienty a mnoho trpělivosti k navrácení je zpátky do běžného života.