28.12.2018, Ivan Š. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Vážení pracovníci RÚ Hrabyně, odd. L2, děkuji Vám velice za péči, kterou jste mi věnovali po dobu mého pobytu na Vašem oddělení, a která vedla k výraznému zlepšení mého zdravotního stavu. Přeji Vám všem dobré zdraví a pohodu, abyste takovou péči mohli i nadále věnovat lidem, kteří ji budou potřebovat.