Změna v zasílání návrhů na léčebnou rehabilitaci!

POZOR!!! S účinností od 1. 4. 2012 zavádí novela zákona č. 48/1997 Sb. nová pravidla pro zasílání návrhů do našeho ústavu.

S účinností od 1. 4. 2012 zavádí novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 369/2011 Sb., v § 33 pojem léčebně rehabilitační péče, čímž dochází k diametrální změně v procesu zasílání návrhů na léčebnou rehabilitaci do Rehabilitačního ústavu v Hrabyni.

Zavádí se zcela nový „Návrh na léčebnou péči v odborné léčebně“ (jehož vzor si můžete stáhnout zde). Nepoužívejte tedy nadále náš původní formulář žádosti, ani systém NÚLR!

Řádně vyplněný návrh na léčebně rehabilitační péči odešle (doručí) navrhující lékař na místně příslušné Krajské pracoviště pro správu lázeňské a ozdravenské agendy VZP ČR. Zasílá se poštou nebo portálem. Návrh lze předložit v příslušném datovém rozhraní na datovém nosiči na kontaktním místě příslušné RP/ÚP VZP, stejně jako osobně doručené návrhy. Po potvrzení revizním lékařem je návrh předán smluvnímu zdravotnickému zařízení dle určení navrhujícího lékaře na návrhu. Odborný léčebný ústav po obdržení návrhu potvrzeného revizním lékařem informuje klienta o termínu nástupu dle zvyklostí pracoviště (např. dopisem nebo v případě překladu prostřednictvím navrhujícího lékaře).

Veškeré podrobnosti najdete v „Pravidlech pro léčebně rehabilitační péči při hospitalizaci v OLÚ s OD 00022“ (která si můžete stáhnout zde).
Zdroj:
Dopis VZP pro vedení RÚ Hrabyně (doručeno 11. 4. 2012) – ke stažení str.1, str. 2.
Článek „Návrhová činnost při poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně“ na internetových stránkách VZP.

Další informace ohledně přímých překladů najdete v tomto odkazu.