Vyhodnocení zářijového hrabyňského desetiboje

A jak to celé nakonec dopadlo…

Dne 14.9.2012 se uskutečnil 1. Hrabyňský desetiboj, kterého se zúčastnilo 66 soutěžících. Závodníci byli rozděleni do 3-členných družstev, kde podmínkou byl vždy jeden účastník vozíčkář.Desetiboj byl sestaven z těchto disciplín : šipky, lukostřelba, plavání, hod berlí, hod granátem, golf – golfter, logická úloha, slalom na mechanickém vozíku, jízda na handbiku a petanque. Do závodění se zapojili jak současní, tak i bývalí klienti RÚ Hrabyně. Cílem akce byl nejen boj o vítězství, ale také možnost vyzkoušet si sportovní aktivity nad rámec klasické rehabilitace……a v neposlední řadě se také dobře pobavit.

Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací a přípravou celé akce !!!

Těšíme se na příští ročník !!!