Volejbalový turnaj

Dne 17.4. 2018 proběhl tradiční volejbalový turnaj zaměstnanců Rú Hrabyně. Rádi bychom touto cestou poděkovali za podporu a věcné dary sponzorům panu Urbancovi z fimy U plus U spol. s.r.o., Mudr. Kurejkovi  a Mgr. Haně Machkové. Děkujeme.