VII. ročník neurorehabilitačního interdisciplinárního sympozia přinesl mezinárodní účast

Obsah obrázku text, osoba, patro, interiér

Popis byl vytvořen automaticky

Ostrava, 12. 10. 2022 a Hrabyně, 13. 10. 2022 – V říjnu proběhl VII. ročník neurorehabilitačního interdisciplinárního sympozia pořádaný Rehabilitačním ústavem Hrabyně. Dvoudenní akce pod záštitou České neurorehabilitační společnosti přinesla teoretickou část i praktické ukázky. Zatímco středa byla věnována odborným přednáškám, čtvrteční dopoledne probíhalo v Rehabilitačním ústavu Hrabyně. Konferenci navštívilo na 160 účastníků a 15 partnerů z řad vystavovatelů.

Konferenční prostory VŠB – Technické univerzity v Ostravě zaplnili ve středu 13. října odborníci nejen z oblasti neurorehabilitace. Proběhl zde VII. ročník neurorehabilitačního interdisciplinárního sympozia, které pořádal Rehabilitační ústav Hrabyně. Konferenci po deváté hodině ranní zahájila úvodním slovem ředitelka ústavu Ing. Andrea Ruprichová, která společně s moderátorkou Hankou Koutnou přivítala všechny zúčastněné a seznámila je s programem dne.

Nabitý přednáškový den otevřel svým videopozdravem ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR. Ve čtyřech přednáškových blocích na předem stanovená témata pak předneslo své příspěvky 21 odborníků a lékařů. Posluchači si mohli vyslechnout přednášky a případové studie od takových jmen, jako jsou například prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., Mgr. Kateřina Macháčková, prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, MUDr. Tomáš Krčík, Ph.D., MUDr. Jiří Sagan, Mgr. Jakub Pětioký, DiS., MBA a mnoho dalších. Každý z přednáškových bloků pak uzavírala zajímavá diskuze pod vedením předsedajících a dotazy diváků.

V předsálí nechyběly ani výstavní stánky partnerů akce, na kterých se účastníci mohli seznámit s nabízenými produkty a službami z oblasti zdravotnictví. Své portfolio představila například společnost Erilens s.r.o. specializující se na stropní kolejnicové systémy, český výrobce a distributor rehabilitační techniky fysiomed CS, s. r. o., přední světový výrobce zdravotnické techniky BTL zdravotnická technika, a.s. a další vystavovatelé.

 „Velice mě potěšil zájem o účast a celkový průběh konference. Účastníci si mohli v průběhu dne vyslechnout řadu zajímavých přednášek a svými dotazy se rovněž zapojit do diskuze v závěru každého tematického bloku. Osobně jsem měla příležitost potkat se s řadou významných lékařů a dalších osobností z oblasti zdravotnictví a předat si s nimi cenné informace a zkušenosti,“ zhodnotila první konferenční den pořadatelka akce Ing. Andrea Ruprichová.

Po denní části následoval ve foyer univerzity společenský večer s bohatým rautem. Účastníci prostor využili především k neformálnímu setkání se svými kolegy. Za doprovodu známých hitů v podání hudební skupiny Rivieras Show Band se nebáli využít taneční parket a v uvolněné atmosféře tak strávit příjemný večer. Své triky rovněž předvedl i mistr České republiky v moderní magii Ondřej Sládek.

Druhý den konference byl věnován praktické části, konkrétně prohlídce jednotlivých oddělení Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Během dopoledne navštívili účastníci lůžkovou část, spinální jednotku, oddělení ergoterapie a rehabilitace, kde mohli vidět špičkové vybavení a seznámit se s poskytovanou péčí. Představen byl i kranioprogram – komplexní intenzivní rehabilitační program pro pacienty se získaným poškozením mozku. Návštěvníky ústavem provázel vysoce kvalifikovaný personál, který pomáhá pacientům překonat těžkou životní situaci a usnadňuje jejich návrat do běžného života. Na závěr prohlídky nechyběl odborný workshop v podání Mgr. Markéty Trtílkové na téma Diagnostika a stimulace polykání pomocí přístroje VitalStim.

„Jsem velmi ráda, že jsme u nás mohli uvítat účastníky druhého konferenční dne, provést je rehabilitačním ústavem a ukázat, co vše jsme schopni našim pacientům a jejich rodinám nabídnout. Doufám, že s námi strávili příjemné dopoledne, získali nové poznatky a informace a již nyní se těšíme na další společné setkání.“ Těmito slovy se ředitelka Ing. Andrea Ruprichová rozloučila s přítomnými a ukončila dvoudenní neurorehabilitační konferenci.

Další fotografie z konference možno shlédnout na stránkách ►►ZDE◄◄

Sborník abstrakt z naší konference možno shlédnout na stránkách ►►ZDE◄◄

Tiskový kontakt Rehabilitačního ústavu Hrabyně:

Ing. Andrea Ruprichová

Andrea.Ruprichova@ruhrabyne.cz