Sympozium

Home Care a systémy detekce pádů

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství

a

Rehabilitační ústav HRABYNĚ
pořádají dne 28. 5. 2013 od 10:00 odborné sympozium
Konferenční místnost RÚ (6. n. p.)

Pozvánka