Rehabilitační ústav Chuchelná slaví 70 let od založení.

Oslavy 70.výročí založení RÚ Chuchelná začínaly slavnostní mší svatou na terase RÚ 15.5.2022, dále pokračovaly setkáním s bývalými zaměstnanci a slavnostní večeří pro současné zaměstannce.

 

Rehabilitační ústav Chuchelná byl založen 3.3.1952 v nejstarší budově loveckého zámku knížat Lichnovských z poloviny 17. století. Postupně se jeho zaměření na rehabilitaci horníků po těžkých úrazech v dolech rozšířilo na pacienty po různých úrazech a operacích pohybového aparátu, postupně i na neurologické pacienty především po CMP. Specializací nadále jsou pacienti po amputacích na dolních i horních končetinách, kterým zajišťujeme komplexní rehabilitaci, kdy ve spolupráci s okolními protetickými pracovišti zajišťujeme přípravu k oprotézování, následně vybavení protézou i nácvik chůze na protéze. Velkou část našich pacientů ale nadále tvoří pacienti s neurologickými diagnozami, často velmi těžce mobilní, kterým se snažíme intenzivní rehabilitací pomoci k co možná nejlepší úpravě jejich pohybového hendikepu a hlavně k návratu k soběstačnosti.V posledních letech narůstá i hospitalizace pacientů s následky po prodělaném onemocnění Covidem, jejichž postižení jsou velmi barvitá, často i velmi těžká.

Aktuálně máme 167 lůžek pro pacienty na 6 odděleních, o které se stará 7 lékařů, 46 sester, 27 rehabilitačních pracovníků, z toho 11 fyzioterapeutů, 10 ergoterapeutů, 38 sanitářů a ošetřovatelů, sociální sestra, 2 kliničtí logopedi, 2 psychologové a další pomocný personál, jako kuchařky, uklízečky, prac. v údržbě, na vrátnici či v zahradě. Za rok odléčíme kolem 1100 pacientů, průměrná doba pobytu je 6-8 týdnů. Spolu s  našim hlavním pracovištěm s ředitelstvím na Hrabyni patříme mezi 3 velká rehabilitační centra v republice.

Zámecké budovy byly postupně přestavovány, spojovány spojovacími koridory a chodbami, které často překonávají i terénní nerovnosti a na pohyb pacientů kladou značné nároky. Pacienti si intenzivní rehabilitací u nás vybudují i díky náročnému terénu i posílení kondice, které jistě v domácím prostředí oceňují. Pacienti k nám přicházejí buď přímými překlady z nemocnic či oddělení následné péče, nebo i z domácího prostředí, mnozí se k nám rádi vracejí s nadějí na další zlepšení svého hendikepu.

Pacientům je přístupný park založený v minulém století v anglickém stylu, který podtrhuje zámecký prostor. Doufáme a věříme, že práce náš všech, dolpněna zámeckým prostředím, vede u většiny pacientů ke zlepšení jejich fyzického i psychického stavu.

 

Co přát ústavu do dalších let? Abychom i nadále mohli pracovat k prospěchu pacientů, aby se k nám pacienti rádi vraceli a také aby se k nám hlásili noví mladí pro rehabilitaci zapálení terapeuté, sestry, lékaři.. ve všech skupinách zaměstanců nám chybí kolegové, kteří by nám v této záslužné práci pomohli.

 

IMG1_70_let_CH      IMG2_70_let_CH