Přednáška MUDr. Taťány Šrámkové, CSc.

na téma „sexuální dysfunkce a poruchy reprodukce u mužů a žen s posttraumaickou transverzální míšní lézi. Která se uskuteční 27. 1. 2020 od 15:00 hodin v kulturním sále Rú Hrabyně.

leták sexuální dysfunkce