Postup při schvalování přímých překladů do OLÚ

Informace ze ZP, týkající se přímých překladů z lůžka na lůžko.

Postup, který bude přijat při schvalování návrhů do odborných léčebných ústavů, týkající se přímých překladů z lůžka na lůžko (převzato z praxe přímých překladů do lázeňských zařízení).

  1.  Zdravotnické zařízení(ZZ) si domluví termín nástupu s odborným léčebným ustavem (OLÚ), kde bude stanoveno datum překladu.
  2. ZZ zašle faxem odpovědnému referátu na ZP (viz seznam na konci) vyplněný formulář návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu spolu s příslušnými zprávami – překladová zpráva, operační protokol, přijímací protokol (+ další jiné podrobnosti na základě zdravotního stavu pacienta). Pokud by se jednalo o překlad ve velmi krátkém časovém horizontu(např. ze dne na den) sdělte nám, prosím, tuto informaci telefonicky.
  3. Návrh na léčebně rehabilitační péči v OLÚ bude předán k posouzení a předběžnému schválení reviznímu lékaři (RL).
  4. Po schválení RL bude tato skutečnost nahlášena OLÚ a ZZ může pacienta přeložit do OLÚ.
  5. ZP vyčká doručení originálu Návrhu na léčebně rehabilitační péči ze strany ZZ, návrh schválí a odešle originál do OLÚ.
  6. Způsob schvalování překladů bude naprosto stejný jako při schvalování překladů do lázeňských zařízení.

Kontakty na odpovědné osoby na ZP (seznam budeme rozšiřovat, jakmile zjistíme další informace):

VZP – p. Halfarová tel: 952 239 286, č. faxu: 596 118 973
RBP – MUDr. Marcela Hrudová tel: 596 256 349