POSTCOVIDOVÁ REHABILITACE

AKTUALITA – POSTCOVIDOVÁ REHABILITACE V RÚ HRABYNĚ

Aktuálně nabízíme naši kapacitu a špičkovou rehabilitační péči klientům po Covidové infekci. Týká se to pacientů s dechovými obtížemi, se zvýšenou únavou a dekondicí, pacientů s polyneuropatiemi kriticky nemocných, s poinfekčními paraparézami i kvadruparézami.

Pacienti se k nám na tento cíleně zaměřený pobyt mohou dostat:

  1. Přímým překladem z lůžka na lůžko. Žádající zařízení (nemocnice, LDN) posílá formou předběžné lékařské zprávy žádost přímo na sekretariát RÚ Hrabyně: sekretariat@ruhrabyne.cz, tel.: 553 603 262.

Přímé překlady probíhají na základě této předběžné lékařské zprávy se současným vystavením návrhu zaslaným k odsouhlasení zdravotní pojišťovnou

  1. Na základě doporučení svého praktického lékaře.

Toto doporučení podléhá schválení revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

Návrh na léčebnou péči najdete zde: https://www.ruhrabyne.cz/ke-stazeni/