Oznámení o akci

Ve dnech 13. a 14. 10. 2017 se konala ve Vědecko-technologickém parku Ostrava 29. Celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů. Konference proběhla pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem Hrabyně.

Kapacita konference byla zcela naplněna po oba dny. Účastníci konference byli velmi spokojeni s odborným programem, na kterém se rovněž podíleli fyzioterapeuti a ergoterapeuti z Hrabyně:

Mgr. Barbora Hellebrandová, Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., Mgr. Kateřina Bálková: Robotická rehabilitace chůze u pacientů s poruchou CNS léčených v RÚ Hrabyně – výsledky pilotní studie,

Monika Stanovská, Bc. Lenka Malíková: Zhodnocení terapie ruky s využitím přístroje Gloreha Sinfonia, Bc. Daniela Stuchlá: Využití vzduchových dlah horních končetin v terapii spinálních pacientů.

Velké nadšení účastníků sklidila exkurze do RÚ Hrabyně v pátečních odpoledních hodinách. Velké poděkování patří vedoucí fyzioterapie Bc. Alici Byskové a její zástupkyni Mgr. Lence Bacíkové a vedoucí ergoterapie Šárce Sedláčkové, Dis. za perfektní prezentaci úseku fyzioterapie a ergoterapie.

 

Dne 16.10.2017 za organizační výbor konference: Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.

 

IMG_20171013_094423 IMG_20171013_101320