Oznámení o akci

Ve dnech 2.-3.11.2017 se konalo v Rehabilitačním ústavu Kladruby  IV. Kladrubské neurorehabilitační interdisciplniární sympozium s mezinárodní účastí.
Na odborném programu se svými příspěvky podíleli i fyzioterapeuti a lékaři z RÚ Hrabyně.

MUDr. Eliška Zajícová: Spektrum rehabilitačních diagnóz u geriatrických pacientů v RÚ Hrabyně v letech 2013-2015
Mgr. Kateřina Bálková, Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D, Mgr. Barbora Kukolová, Mgr. Miroslav Stašek:  Pilotní strudie zaměřená na efekt robotické rehabilitace.

Obě sdělení měla velký úspěch.