Odborná spolupráce s VŠB-TU

Začátkem tohoto roku uzavřel Rehabilitační ústav Hrabyně s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava rámcovou smlouvu o odborné a partnerské spolupráci. Prvním krokem je realizace praktické výuky studentů bakalářského, magisterského a doktorského programu v oboru Biomedicínské inženýrství. V rámci graduačních prací se chceme společně podílet na výzkumných projektech. Smyslem této spolupráce je propojit technické a medicínské znalosti za účelem vzniku nových terapeutických postupů a zkvalitnění rehabilitační péče u pacientů v Rehabilitačním ústavu Hrabyně.