Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Prosíme všechny potenciální dodavatele RÚ Hrabyně, aby si pročetli následující nové informace pro dodávky komodit.

Dle nařízení vlády č. 77/2008 Sb. (ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb, usnesení vlády č. 451/2011 a příkazu ministra zdravotnictví č. 19 a 20 /2012) je Rehabilitační ústav v Hrabyni pro nákup komodit zveřejněných v příloze č. 1 usnesení vlády č. 630 ze dne 24.8.2011 povinen používat prostředky elektronického tržiště:

  • Pro resort ministerstva zdravotnictví je určeno elektronické tržiště www.tendermarket.cz a případní zájemci o dodávky komodit do RÚ Hrabyně jsou povinni se na tomto tržišti zaregistrovat (položka „Registrovat“ a dále „Registrace dodavatele“).
  • Pro tento úkon je nezbytně nutné, aby dodavatel buď používal datovou schránku, nebo si zřídil tzv. „elektronický podpis“ (kvalifikovaný certifikát) osoby oprávněné za dodavatele jednat, aby mohl žádost o registraci dokončit. Tento elektronický podpis vám může zřídit kterákoliv certifikační autorita (např. www.ica.cz, většina bank, na kterékoliv pobočce České pošty se službou Czech POINT – www.postsignum.cz a další – zvolte tu pro vás nejvhodnější).
  • Další používání elektronického tržiště je zcela zdarma a registrovaný dodavatel se může účastnit všech potenciálních výběrových řízení i u ostatních zadavatelů ze všech resortů.

Pro zakázky, které přesahují 500.000,- Kč, uveřejňuje RÚ Hrabyně dokumentaci na svém profilu zadavatele na adrese:
www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilruhrabyne

V případě jakýchkoliv technických i jiných nejasností se prosím obraťte na náš email rostislav.reha@ruhrabyne.cz