NEUROREHA 2022

VII. ročník neurorehabilitačního interdisciplinárního sympozia s mezinárodní účastí

Sympozium, pořádané Rehabilitačním ústavem Hrabyně pod záštitou ČNRS, navazuje na tradici oborově shodně zaměřených konferencí, pořádaných RÚ Kladruby.

Pozvánka na neurorehabilitační interdisciplinární sympozium:

On-line pozvánka na neurorehabilitační interdisciplinární sympozium >>zde<<

Termín a místo konání akce

12. – 13. října 2022

konferenční prostory VŠB – TU Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, www.vsb.cz

Témata sympozia:

  • Získaná poškození CNS – multioborová a interdisciplinární spolupráce
  • Neurochirurgie se zaměřením na kraniotraumata – akutní péče, navazující rehabilitace, management
  • Post-COVID syndrom – komplikace, možnosti léčby a následné rehabilitace
  • Robotika a inovativní technologie v neurorehabilitaci – novinky

Program:

Orientační harmonogram akce naleznete  >>zde<<

Registrace:

Aktivní i pasivní účastníci a sponzoři sympozia NEUROREHA 2022 se již nyní mohou registrovat na stránkách konference: www.konferenceneuroreha.cz

 Představení české neurorehabilitační společnosti:

Cílem České neurorehabilitační společnosti je podpora a propagace „Neurorehabilitace“, coby nově rozvíjejícího se vědního oboru v ČR. Potřeba tvorby a zavedení koncepce této péče je vyvolána stále se zvyšujícím počtem pacientů, kteří sice v akutní péči např. po traumatu mozku aj. dostanou vysoce kvalifikovanou a velmi nákladnou péči, avšak v postakutní fázi se jim nedostane potřebné intenzivní rehabilitační péče.

Cílem neurorehabilitace je snížit stupeň poškození centrálního a periferního nervového systému a prevence komplikací, přičemž zde vzniká velká potřeba interdisciplinární spolupráce mezi lékařskými i nelékařskými obory. Svou nezastupitelnou roli zde hraje nejen rehabilitační medicína samotná, ale také fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, psychologie, sociální práce a také speciálně školená ošetřovatelská péče.

Pacientům, kteří mají ještě zachovaný rehabilitační potenciál, při poskytnutí včasné speciálně sestavené rehabilitační péče dáme šanci na zvýšení potenciálu pro zlepšení funkčních schopností s významným dopadem na kvalitu života.

Přípravný výbor:

Ing. Andrea Ruprichová

Mgr. Petra Bialková, Dis.

Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Dagmar Glosová

Markéta Janošková

Vědecký výbor:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Organizační zajištění

Ing. Lenka Paříková

Produkční pro RÚ Hrabyně

lparikova@edsystem.cz

e-mailový kontakt

neuroreha2022@ruhrabyne.cz