NEUROREHA 2022

Dne 12 a 13 října proběhla konference VII. Ročníku neurorehabilitačního interdisciplinárního sympozia s mezinárodní účastí NEUROREHA 2022.

Sympozium, pořádané Rehabilitačním ústavem Hrabyně pod záštitou ČNRS.

Srdečně chceme touto cestou poděkovat Všem sponzorům, přednášejícím a taky Vám, kteří jste se účastnili.

V nejbližších dnech vám nabídneme pohled do dění na konferenci, ať už formou fotek nebo prezentovaných přednášek.

Děkujeme Vám za Vaši účast a opět na viděnou v dalším ročníku našeho sympozia.

Pořadatelský tým RÚ Hrabyně