Navštívil nás doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS.

Jsme mile potěšeni, že na půdě RÚH jsme mohli přivítat děkana lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS.

Této historicky první návštěvy na půdě RÚ se také zúčastnila také paní proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. a paní proděkanka pro zahraniční vztahy prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

V rámci návštěvy jsme zástupce fakulty seznámili s našim pracovištěm a navázali spolupráci v rámci propagace oboru rehabilitační medicíny mezi studenty i budoucími absolventy.

Návštěvě z lékařské fakulty Ostravské univerzity děkujeme za návštěvu a těšíme se na další spolupráci.