Modernizace ústavu přinese další zlepšení péče

Rehabilitační ústav Hrabyně a Chuchelná (RÚH) patří mezi tři největší a nejmodernější rehabilitační centra v České republice a je jediný ústav svého druhu na Moravě. Péči poskytuje pacientům s postižením pohybového aparátu, lidem po úrazech, cévních mozkových příhodách nebo amputacích.

Ve Slezsku má 70letou tradici a ročně jeho služeb využije 3 200 pacientů. Areál v Hrabyni má kapacitu 200 lůžek, v Chuchelné 165 lůžek. Obě pracoviště bývají zpravidla vždy obsazená na 100 procent kapacity.

V současné době rehabilitační ústav prochází rozsáhlou modernizací, která v zařízení ještě více posune úroveň péče. Před časem totiž RÚH uspěl s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech v RÚ Hrabyně“. Z programu Národní plán obnovy financovaného Evropskou unií se mu tak podařilo získat 289 milionu korun, další část bude hrazena ze státního rozpočtu. Celkové předpokládané náklady na modernizaci jsou 349 milionů korun.

Díky projektu dojde k modernizaci pracovišť Rehabilitačního ústavu Hrabyně včetně detašovaného pracoviště v Chuchelné. Projekt je zaměřen na stavební úpravy a nástavbu prostor, ve kterých je poskytována specializovaná komplexní léčebná rehabilitace.

U všech rekonstruovaných budov stavaři zateplí fasádu a vymění okna, což výrazně sníží tepelné ztráty a zlepší energetickou účinnost budov. V Hrabyni na budovu nainstalují také fotovoltaiku.

Navýšení roční kapacity počtu ošetření pacientů po kritických stavech na jednotkách rehabilitační péče vzroste minimálně o 10 procent. Hotovo má být vše na konci roku 2025, tak aby pacienti i zaměstnanci mohli modernizované prostory a nové vybavení plně využívat už od počátku roku 2026.