Kurz – „Statické a dynamické dlahování v terapii ruky“.

Ve dnech 10. a 11.12.2016 proběhl v RÚ Hrabyně odborný kurz „Statické a dynamické dlahování v terapii ruky“.

Odborným školitelem byla Ivana Krejčí, materiál dodávala firma Orfit Industries. Své odborné znalosti a dovednosti předávala paní Krejčí 11 ergoterapeutkám z RÚ Hrabyně.

O tom, že kurz byl velmi náročný, svědčí soustředěné výrazy na fotodokumentaci.

Cílem bylo kurz nejenom absolvovat, ale hlavně naučené dovednosti aplikovat u vhodných pacientů tak, aby rehabilitace v RÚ Hrabyni byla komplexní a potvrdila svou současnou vynikající úroveň.

Ve spolupráci s lektorkou kurzu vyrobil ergoterapeutický tým korekční dlahu u mladého pacienta s rozvíjející se flekční kontrakturou. Není to vůbec tak jednoduché, jak to vypadá, ale výsledek stojí jistě za to, viz foto!

dlahování 2 dalhovani 1 dlahování 6 dlahování 5 dlahování 4 dlahování 3