Kurz „Bobath koncept“ – podzim 2014

Ministerstvo zdravotnictví udělilo žadateli Vertigo Assistance s.r.o. akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu „Bobath koncept – vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním“, které probíhají v Rehabilitačním ústavu Hrabyně. Podrobné informace o těchto kurzech mohou zájemci obdržet u Mgr. Kateřiny Macháčkové PhD. na emailové adrese bobathkoncept@gmail.com.

 

Rozhodnutí: Rozhodnutí o udělení akreditace – Vertigo Assistance – Bobath koncept