Kurz „Bobath koncept“

Oznamujeme, že pod záštitou Rehabilitačního ústavu Hrabyně se u nás pravidelně konají odborné kurzy Bobath koncept – vyšetření a léčba dospělých pacientů s neurologickým onemocněním.

Kurz je zastřešen organizací IBITA, která je celosvětovou federací certifikovaných instruktorů Bobath konceptu. Ministerstvo zdravotnictví také udělilo žadateli Vertigo Assistance s.r.o. akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu „Bobath koncept – vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním“, které probíhají v Rehabilitačním ústavu Hrabyně.

Rozhodnutí: Rozhodnutí o udělení akreditace – Vertigo Assistance – Bobath koncept

Kurzy probíhají v prostorách RÚ Hrabyně a jsou zaměřeny na komplexní diagnostiku a terapii dospělých pacientů s poruchou CNS, zejména pacientů po CMP. Každý kurz bude ohodnocen certifikátem s mezinárodní platností a příslušnými kredity.

Odborným garantem a lektorem kurzu je Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., IBITA instruktor.

Podrobné informace o těchto kurzech mohou zájemci obdržet u Mgr. Kateřiny Macháčkové PhD. na emailové adrese bobathkoncept@gmail.com, tel.: +420603140911.