Hotelové ubytování pro edukační pobyty

S platností od 14.3.2022 si vás dovolujeme informovat o znovuotevření našeho hotelového ubytování pro edukační pobyty rodinných příslušníků a pobyty návštěv. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme zdravotnickým zařízením, upozorňujeme na povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách a dodržovat stanovená vnitřní pravidla. Edukační pobyty je možno sjednat s ošetřujícím lékařem a pobyty návštěv objednat na recepci.