Florbalový turnaj na vozících

Vyhodnocení výsledků

Dne 7. listopadu se v Rehabilitačním ústavu Hrabyně konal
FLORBALOVÝ TURNAJ NA VOZÍCÍCH

Hosté :
Sledge hokejový tým Olomouc
Kolegové ze spinální jednotky FNsP

1 místo
„Sledge hokejový tým“
2 místo
„Modří koblížci“
3 místo
„Spinaláčci“

Děkujeme všem za účast!