Důležité upozornění

Od 1.7.2013 probíhají přímé překlady pacientů do RÚ Hrabyně bez schválení revizního lékaře (viz metodika VZP ČR Praha platná k 1.7.2013).