CANISTERAPIE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU HRABYNĚ

Každý lichý týden probíhá v našem zařízení canisterapie za účasti školeného canisterapeuta a lékaře.
Kromě pozitivních psychických účinků využíváme terapii k léčbě konkrétních zdravotních obtíží.

– Rozvoj pohybových schopností / jemná, hrubá motorika/
– Relaxace / vliv na psychiku a duševní rovnováhu/
– Rozvoj kognitivních schopností /cílená hra, slovní zásoba/
– Polohování

Pouhou přítomností dokáže pes vyvolat dobrou náladu, a kde nechybí dobrá nálada, jde i uzdravení zpravidla lépe. Psí láska pomáhá léčit lidskou duši.
Jak to vypadá se můžete kouknout na videu ZDE