Bobath kurzy v RU Hrabyně – podzim 2013

Kurz Bobath koncept – vyšetření a léčba dospělých pacientů s neurologickým onemocněním

Vážené kolegyně a kolegové,
oznamujeme, že pod záštitou Rehabilitačního ústavu Hrabyně se bude konat odborný kurz Bobath konceptu.
Kurz je zastřešen organizací IBITA, která je celosvětovou federací certifikovaných instruktorů Bobath konceptu. Odborným garantem a lektorem kurzu je Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., IBITA instruktor.

Kurz proběhne na podzim 2013 v prostorách RÚ Hrabyně a bude zaměřen na komplexní diagnostiku a terapii dospělých pacientů s poruchou CNS, zejména pacientů po CMP. Kurz bude ohodnocen certifikátem s mezinárodní platností a příslušnými kredity.

Další informace o kurzu můžete získat na e-mailové adrese bobathkoncept@gmail.com, tel.: +420603140911.