„Bobath koncept v ošetřovatelské péči“.

V červnu 2017 proběhly v RÚ Hrabyně a v RÚ Chuchelná dva odborné semináře na téma „Bobath koncept v ošetřovatelské péči“…

Seminář_WEB