9.4.2018, Hana F. (dcera bývalé pacientky v RÚ Hrabyně)

(…) Všem zaměstnancům moc děkuji za vynikající péči a rozcvičování mojí mámy. (…) Moc děkuji, že jste se nebáli přijmout moji matku do rehabilitační péče, doktorům a rehabilitačním pracovníkům, že se starali a trpělivě cvičili s mojí mámou, sestrám a ošetřovatelům na oddělení, že pomáhali, a nesmím také zapomenout na úžasného sociálního pracovníka pana Mačudu, za jeho empatický postoj a pracovní nasazení. Mnohé lidi z ústavu jsem přímo nepoznala, ale věřila jsem jim, že je máma v dobrých rukou a že Rehabilitační ústav patří k nejlepším v republice. (…) Jsem přesvědčena, že pobyt mojí matky v Hrabyni byl nejlepším možným řešením vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu.