9.11.2022, Pavel K. (bývalý pacient v RÚ Hrabyně)

Vážená paní ředitelko, dovolte prosím, abych touto formou poděkoval Vám, i všem Vašim spolupracovníkům, se kterými jsem přišel do styku během nedávného rehabilitačního pobytu na oddělení L6B. Hluboce se skláním před profesionalitou a empatií s jakou o pacienty pečujete, coby manažer si dobře uvědomuji, jak musí být tato práce náročná. RÚ Hrabyně bylo mé výslovné přání, po dobrých zkušenostech z roku 2020. (…) Ještě jednou velké díky za vše!